EUR 1.000,00 10 jaar
6,00 Annuïtair
01-01-2019 EUR 56.000,00
EUR 75.000,00  

Clubliefde obligatie


De Koninklijke HFC Clubliefde Obligatie is een obligatie met een looptijd van 10 jaar en in coupures van € 1.000,-. Rente 6% per jaar en jaarlijkse annuitaire aflossing. Jaarlijks wordt € 50 geschonken aan Kon.HFC. Dit wordt administratief verrekend met de betaling van rente en aflossing.
Indicatief voorbeeld (bij belastingtarief 46%* en rekening houdend met de geleidelijke afname van het aftrekpercentage tot 37,05%):
U verstrekt een lening van € 1.000 en ontvangt in 10 jaar € 359 aan rente. De lening wordt annuïtair afgelost. U schenkt € 50 per jaar. Over 10 jaar is dat € 500. U ontvangt een fiscaal voordeel van € 194 over de periode van 10 jaar. 
Na 10 jaar heeft u het volledige bedrag weer terug en heeft u € 359 aan rente en € 194 aan belastingteruggave ontvangen. Dat is in totaal € 553. U heeft in diezelfde periode € 500 geschonken aan HFC. U heeft een rendement gemaakt van ca. 0,9 % per jaar, uw geld terug en de club is geholpen.
De club bespaart over dit deel van de financiering (totaal € 250.000) ca. € 78.500 t.o.v. een lening bij de bank tegen 3% rente.
In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De genoemde bedragen en rentepercentages zijn voorbeelden. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de Belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Wij organiseren die met ondersteuning van Obligatieplan.nl van SponsorVisie. Hierdoor kunnen we gebruik maken van dit mooie digitale platform. Hierdoor kunt u direct online inschrijven, maar heeft u ook tijdens de looptijd van de obligatielening via dit platform inzicht in uw lening. 
*Betaalt u een lager belastingtarief over uw inkomen? Dan kan op uw verzoek de periodieke gift worden aangepast zodat ook in dat geval de vollledige inleg wordt terug ontvangen. 

Voortgang:

74%
EUR 5.000,00 12 jaar
7,00 Annuïtair
01-01-2019 EUR 340.000,00
EUR 375.000,00  

Rendement obligatie


De Koninklijke HFC Rendement Obligatie is een obligatie met een looptijd van 12 jaar, coupures van € 5.000,-. 7% rente en jaarlijkse annuïtaire aflossing. Jaarlijks wordt € 200 geschonken aan Kon.HFC. Dit wordt administratief verrekend met de betaling van rente en aflossing.
Indicatief voorbeeld (bij belastingtarief 46% en rekening houdend met de geleidelijke afname van het aftrekpercentage tot 37,05%):
U verstrekt een lening van € 5.000 en ontvangt in 12 jaar € 2554 aan rente. De lening wordt annuïtair afgelost. U schenkt € 200 per jaar. Over 12 jaar is dat € 2400. U ontvangt een fiscaal voordeel van € 925 over de periode van 12 jaar. 
Na 12 jaar heeft u het volledige bedrag weer terug en heeft u € 2554 aan rente en € 925 aan belastingteruggave ontvangen. Dat is in totaal € 3479. U heeft in diezelfde periode € 2400 geschonken aan HFC. U heeft daardoor een rendement gemaakt van ca. 3 % per jaar, uw geld terug en de club is geholpen.

De club bespaart over dit deel van de financiering (totaal € 250.000) ca. € 43.500 t.o.v. een lening bij de bank met 3% rente.
In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De genoemde bedragen en rentepercentages zijn voorbeelden. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de Belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Voortgang:

90%
EUR 1.879,00 12 jaar
6,00 Annuïtair
24-08-2019 EUR 73.281,00
EUR 100.000,00  

1879 Jubileum Obligatie


De Koninklijke HFC 1879 Jubileum Obligatie is een obligatie met een looptijd van 12 jaar en in coupures van € 1.879,-, rente 7% per jaar en jaarlijkse annuitaire aflossing. Jaarlijks wordt € 90,20 geschonken aan Kon.HFC. Dit wordt administratief verrekend met de betaling van rente en aflossing.
Indicatief voorbeeld (bij belastingtarief 46% en rekening houdend met de geleidelijke afname van het aftrekpercentage tot 37,05%):
U verstrekt een lening van € 1.879 en ontvangt in 12 jaar € 960,- aan rente. De lening wordt annuïtair afgelost. U schenkt € 90,20 per jaar. Over 12 jaar is dat € 1.142,40. U ontvangt een fiscaal voordeel van € 440 over de periode van 12 jaar. 
Na 12 jaar heeft u het volledige bedrag weer terug en heeft u € 960 aan rente en € 440 aan belastingteruggave ontvangen. Dat is in totaal € 1.400,-. U heeft in diezelfde periode € 1.142,40 geschonken aan HFC. U heeft een rendement gemaakt van precies 1,879% gemiddeld per jaar, uw geld terug en de club is geholpen.

Bij een financiering van € 250.000,- via deze obligatie bespaart de club ca. € 75.000 t.o.v. een lening bij de bank tegen 3% rente.
In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De genoemde bedragen en rentepercentages zijn voorbeelden. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de Belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Voortgang:

73%