1879 Jubileum Obligatie

EUR 73.281,00 / EUR 100.000,00
73%
Waarde: EUR 1.879,00
Rente: 6,00
Looptijd: 12 jaar
Aflossing: Annuïtair
Start: 24-08-2019

Leningen

Datum Bedrag Deelnemer
12-11-2019 EUR 1.879,00 henri korpershoek
17-11-2019 EUR 1.879,00 Anoniem
23-08-2019 EUR 1.879,00 Freek Wiesenhaan

De Koninklijke HFC 1879 Jubileum Obligatie is een obligatie met een looptijd van 12 jaar en in coupures van € 1.879,-, rente 7% per jaar en jaarlijkse annuitaire aflossing. Jaarlijks wordt € 90,20 geschonken aan Kon.HFC. Dit wordt administratief verrekend met de betaling van rente en aflossing.


Indicatief voorbeeld (bij belastingtarief 46% en rekening houdend met de geleidelijke afname van het aftrekpercentage tot 37,05%):


U verstrekt een lening van € 1.879 en ontvangt in 12 jaar € 960,- aan rente. De lening wordt annuïtair afgelost. U schenkt € 90,20 per jaar. Over 12 jaar is dat € 1.142,40. U ontvangt een fiscaal voordeel van € 440 over de periode van 12 jaar. 


Na 12 jaar heeft u het volledige bedrag weer terug en heeft u € 960 aan rente en € 440 aan belastingteruggave ontvangen. Dat is in totaal € 1.400,-. U heeft in diezelfde periode € 1.142,40 geschonken aan HFC. U heeft een rendement gemaakt van precies 1,879% gemiddeld per jaar, uw geld terug en de club is geholpen.

Bij een financiering van € 250.000,- via deze obligatie bespaart de club ca. € 75.000 t.o.v. een lening bij de bank tegen 3% rente.


In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De genoemde bedragen en rentepercentages zijn voorbeelden. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de Belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.