Clubliefde obligatie

EUR 56.000,00 / EUR 75.000,00
74%
Waarde: EUR 1.000,00
Rente: 6,00
Looptijd: 10 jaar
Aflossing: Annuïtair
Start: 01-01-2019

Leningen

Datum Bedrag Deelnemer
05-07-2019 EUR 1.000,00 Henk Zeemering
12-07-2019 EUR 1.000,00 Anoniem
16-11-2019 EUR 1.000,00 Anoniem

De Koninklijke HFC Clubliefde Obligatie is een obligatie met een looptijd van 10 jaar en in coupures van € 1.000,-. Rente 6% per jaar en jaarlijkse annuitaire aflossing. Jaarlijks wordt € 50 geschonken aan Kon.HFC. Dit wordt administratief verrekend met de betaling van rente en aflossing.


Indicatief voorbeeld (bij belastingtarief 46%* en rekening houdend met de geleidelijke afname van het aftrekpercentage tot 37,05%):


U verstrekt een lening van € 1.000 en ontvangt in 10 jaar € 359 aan rente. De lening wordt annuïtair afgelost. U schenkt € 50 per jaar. Over 10 jaar is dat € 500. U ontvangt een fiscaal voordeel van € 194 over de periode van 10 jaar. 


Na 10 jaar heeft u het volledige bedrag weer terug en heeft u € 359 aan rente en € 194 aan belastingteruggave ontvangen. Dat is in totaal € 553. U heeft in diezelfde periode € 500 geschonken aan HFC. U heeft een rendement gemaakt van ca. 0,9 % per jaar, uw geld terug en de club is geholpen.


De club bespaart over dit deel van de financiering (totaal € 250.000) ca. € 78.500 t.o.v. een lening bij de bank tegen 3% rente.


In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De genoemde bedragen en rentepercentages zijn voorbeelden. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de Belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.Wij organiseren die met ondersteuning van Obligatieplan.nl van SponsorVisie. Hierdoor kunnen we gebruik maken van dit mooie digitale platform. Hierdoor kunt u direct online inschrijven, maar heeft u ook tijdens de looptijd van de obligatielening via dit platform inzicht in uw lening. 


*Betaalt u een lager belastingtarief over uw inkomen? Dan kan op uw verzoek de periodieke gift worden aangepast zodat ook in dat geval de vollledige inleg wordt terug ontvangen.