Rendement obligatie

EUR 340.000,00 / EUR 375.000,00
90%
Waarde: EUR 5.000,00
Rente: 7,00
Looptijd: 12 jaar
Aflossing: Annuïtair
Start: 01-01-2019

Leningen

Datum Bedrag Deelnemer
12-07-2019 EUR 5.000,00 Anoniem
12-07-2019 EUR 5.000,00 Anoniem
12-07-2019 EUR 5.000,00 Anoniem

De Koninklijke HFC Rendement Obligatie is een obligatie met een looptijd van 12 jaar, coupures van € 5.000,-. 7% rente en jaarlijkse annuïtaire aflossing. Jaarlijks wordt € 200 geschonken aan Kon.HFC. Dit wordt administratief verrekend met de betaling van rente en aflossing.


Indicatief voorbeeld (bij belastingtarief 46% en rekening houdend met de geleidelijke afname van het aftrekpercentage tot 37,05%):


U verstrekt een lening van € 5.000 en ontvangt in 12 jaar € 2554 aan rente. De lening wordt annuïtair afgelost. U schenkt € 200 per jaar. Over 12 jaar is dat € 2400. U ontvangt een fiscaal voordeel van € 925 over de periode van 12 jaar. 


Na 12 jaar heeft u het volledige bedrag weer terug en heeft u € 2554 aan rente en € 925 aan belastingteruggave ontvangen. Dat is in totaal € 3479. U heeft in diezelfde periode € 2400 geschonken aan HFC. U heeft daardoor een rendement gemaakt van ca. 3 % per jaar, uw geld terug en de club is geholpen.

De club bespaart over dit deel van de financiering (totaal € 250.000) ca. € 43.500 t.o.v. een lening bij de bank met 3% rente.


In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De genoemde bedragen en rentepercentages zijn voorbeelden. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de Belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.