Rendement obligatie

EUR 27.500,00 / EUR 30.000,00
91%
Waarde: EUR 2.500,00
Rente: 7,00
Looptijd: 10 jaar
Aflossing: Annuïtair
Start: 19-01-2020

Leningen

Datum Bedrag Deelnemer
29-01-2021 EUR 2.500,00 Anoniem
20-03-2021 EUR 2.500,00 Anoniem
21-03-2021 EUR 10.000,00 Anoniem

Met de Rendement Obligatie helpt u uzelf aan een mooi rendement van 2% en de club aan een fikse besparing. De Rendement Obligatie heeft een looptijd van 10 jaar en wordt aangeboden in coupures van € 2.500,-. Er kan maximaal EUR 50.000 aan obligaties door één persoon of entiteit worden afgenomen. De rente is 7% per jaar en de lening wordt jaarlijks annuïtair afgelost. De lening wordt gecombineert met een fiscaal aftrekbare jaarlijkse gift, waardoor de lening heel aantrekkelijk is voor de club, terwijl u een mooi rendement van 2% maakt.


Indicatief voorbeeld (bij belastingaftrekpercentage 37,10%):


U verstrekt een lening van € 2.500,- en ontvangt 10 jaar lang jaarlijks € 355,94 aan rente en aflossing in totaal dus € 3.559,40. U schenkt € 120,- per jaar. Over 10 jaar is dat € 1.200,-. Deze schenking wordt verrekend met de jaarlijkse terugbetaling van rente en aflossing. Per jaar ontvangt u dus € 235,94 en na 10 jaar heeft u € 2.359,40 ontvangen. Daarnaast ontvangt u vanwege de jaarlijkse periodieke gift, op basis van een middeninkomen, een fiscaal voordeel van € 44,50 per jaar. In 10 jaar is dat dus € 445,-. .


Na 10 jaar heeft u € 2.359,40 aan jaarlijkse betalingen +  € 445,- belastingvoordeel ontvangen en daarmee de volledige inleg van € 2.500,-. weer terug met een gemiddeld rendement van 2%. Zo snijdt het mes aan twee kanten! Tegelijkertijd is de club enorm geholpen. De gift is immers hoger dan de rente.


Dankzij de jaarlijkse periodieke gift bespaart de club op deze financiering (totaal € 30.000) ca. € 11.500,- ten opzichte van een lening bij de bank tegen 3% rente. Een aanzienlijk bedrag.


Wilt u nog wat meer uitleg? Kijk dan onderstaande video. Hoewel de bedragen anders zijn, helpt dit u ongetwijfeld om de constructie helemaal te begrijpen.