Welkom op het obligatieplan van "Oranje Tennis Club"

Zoals u waarschijnlijk al te horen heeft gekregen, kan OTC eigenaar worden van het tennispark aan de Van Zaeckstraat 100! Dit is een unieke kans om baas op eigen park te worden. Hier is echter wel geld voor nodig, een hoop geld.

Een werkgroep heeft de verschillende financieringsmogelijkheden onderzocht. Daarbij is veel afgevallen of onmogelijk gebleken. Bijvoorbeeld een hypotheek voor het totale bedrag is bij banken niet te verkrijgen. 

Na grondig onderzoek is de beste mogelijkheid een lening van de eigenaar en obligaties van de leden te nemen. Er is gekozen voor 3 soorten obligaties, alle drie met een verplichte schenking. Gedurende de eerste 15 jaar wordt er niet afgelost op de obligaties, omdat in die eerste periode de lening wordt afgelost. Na 14 jaar is de gehele lening van de huidige parkeigenaar afgelost.

Elke obligatie heeft een waarde van EUR 5.000. Obligatie 1 met de langste looptijd heeft het hoogste rendement van 3,1%. Obligatie 2 heeft een rendement van ongeveer 2%. Voor leden die alleen willen schenken bestaat Obligatie 3.

Campagnes

Totaal opgebracht: EUR 445.000,00
Aantal campagnes: 3
Aantal inschrijvingen: 61