EUR 1.000,00 10 jaar
6,25 Annuïtair
14-01-2020 EUR 10.000,00
EUR 40.000,00 01-06-2020

Clubliefde Obligatie

Door gebruik te maken van het uitgeven van obligaties aan de leden hoeven we niet bij de bank langs te gaan. Het scheelt de een hoop administratieve voorwaarden, maar ook heel veel geld. Door gebruik te maken van een mogelijkheid die de belastingdienst ons biedt kan de club het bedrag tegen veel lagere kosten lenen terwijl het de deelnemers niets kost, of zelfs nog rendement oplevert. 
De Clubliefde obligatie heeft een looptijd van 10 jaar en in wordt aangeboden in coupures van € 1.000,-. De rente is 6,25% per jaar en de lening wordt jaarlijks annuïtair afgelost. 

Bij deze steunt u de club door de lening te combineren met een fiscaal aftrekbare periodieke gift. Deze wordt in dat geval administratief verrekend met de betaling van rente en aflossing. U maakt toch nog een rendement op de lening, maar u helpt de club tegelijkertijd wel aan een enorme besparing.
Indicatief voorbeeld (rekening houdend met maximale aftrek (46%) en rekening houdend met vermindering van dit  aftrekpercentage over de komende jaren):
U verstrekt een lening van € 1.000,- en ontvangt in 10 jaar € 375,- aan rente. De lening wordt annuïtair afgelost. U steunt de vereniging aanvullend door een schenking te doen van € 60,- per jaar. Over 10 jaar is dat € 600. Vanwege deze periodieke gift ontvangt u een fiscaal voordeel van € 233,- over de periode van 10 jaar. 
Na 5 jaar heeft u in totaal € 1.608,- aan rente, aflossing en fiscaal voordeel ontvangen. U heeft in diezelfde periode € 600,- geschonken aan de club en daardoor de club enorm geholpen en zo het hele leningbedrag van € 1.000,- weer terug (totaal zelfs € 1.008,-) en gemiddeld (0,1%) gemaakt. 
De club bespaart per obligatie bijna € 400,- zonder dat het u iets kost. Indien alle deelnemers besluiten een periodieke schenking te doen en op deze manier af te zien van rendement bespaart de vereniging een enorm bedrag (€ 16.000,-).
De fiscale constructie
In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De genoemde bedragen en rentepercentages zijn voorbeelden. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de Belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.
Deze constructie is niet nieuw en wordt al veel toegepast. Wij organiseren die met ondersteuning van Obligatieplan.nl van SponsorVisie. Hierdoor kunnen we gebruik maken van dit mooie digitale platform. Hierdoor kunt u direct online inschrijven, maar heeft u ook tijdens de looptijd van de obligatielening via dit platform inzicht in uw lening. 

Voortgang:

25%
EUR 5.000,00 10 jaar
6,25 Annuïtair
14-01-2020 EUR 0,00
EUR 20.000,00 01-06-2020

Rendement Obligatie

Door gebruik te maken van het uitgeven van obligaties aan de leden hoeven we niet bij de bank langs te gaan. Het scheelt de een hoop administratieve voorwaarden, maar ook heel veel geld. Door gebruik te maken van een mogelijkheid die de belastingdienst ons biedt kan de club het bedrag tegen veel lagere kosten lenen terwijl het de deelnemers niets kost, of zelfs nog rendement oplevert. 
De Rendement obligatie heeft een looptijd van 10 jaar en in wordt aangeboden in coupures van € 5.000,-. De rente is 6,25% per jaar en de lening wordt jaarlijks annuïtair afgelost. 

Bij deze steunt u de club door de lening te combineren met een fiscaal aftrekbare periodieke gift. Deze wordt in dat geval administratief verrekend met de betaling van rente en aflossing. U maakt toch nog een rendement op de lening, maar u helpt de club tegelijkertijd wel aan een enorme besparing.
Indicatief voorbeeld (rekening houdend met maximale aftrek (46%) en rekening houdend met vermindering van dit  aftrekpercentage over de komende jaren):
U verstrekt een lening van € 5.000,- en ontvangt in 10 jaar € 1.874,- aan rente. De lening wordt annuïtair afgelost. U steunt de vereniging aanvullend door een schenking te doen van € 210,- per jaar. Over 10 jaar is dat € 2.100. Vanwege deze periodieke gift ontvangt u een fiscaal voordeel van € 816,- over de periode van 10 jaar. 
Na 5 jaar heeft u in totaal € 7.690,- aan rente, aflossing en fiscaal voordeel ontvangen. U heeft in diezelfde periode € 2.100,- geschonken aan de club en daardoor de club enorm geholpen en zo het hele leningbedrag van € 5.000,- weer terug (totaal zelfs € 5.590,-) en gemiddeld 2% rendement gemaakt. 
De club bespaart per obligatie bijna € 1.100,- zonder dat het u iets kost. Indien op deze manier € 20.000,- gefinancierd wordt bespaart de vereniging een bijna € 4.500,- ten opzicht van een lening bij de bank tegen 3% rente. 
De fiscale constructie
In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De genoemde bedragen en rentepercentages zijn voorbeelden. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de Belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.
Deze constructie is niet nieuw en wordt al veel toegepast. Wij organiseren die met ondersteuning van Obligatieplan.nl van SponsorVisie. Hierdoor kunnen we gebruik maken van dit mooie digitale platform. Hierdoor kunt u direct online inschrijven, maar heeft u ook tijdens de looptijd van de obligatielening via dit platform inzicht in uw lening. 

Voortgang:

0%
EUR 2.500,00 10 jaar
6,25 Annuïtair
14-01-2020 EUR 10.000,00
EUR 40.000,00 01-06-2020

Sponsor Obligatie

Door gebruik te maken van het uitgeven van obligaties bij de achterban hoeven we niet bij de bank langs te gaan. Het scheelt de een hoop administratieve voorwaarden, maar ook heel veel geld. 
De Sponsor obligatie heeft een looptijd van 10 jaar en in wordt aangeboden in coupures van € 2.500,-. De rente is 6,25% per jaar en de lening wordt jaarlijks annuïtair afgelost, maar deze annuïteit (€ 343,70) wordt jaarlijks gesponsort. 

Door deze sponsoring steunt u de club. De club heeft immers een 'gratis' lening. Als tegenprestatie krijgt u 10 jaar lang een bord voor de promotie van uw bedrijf. U betaalt uw sponsoring als het ware 10 jaar vooruit, maar u profiteert ook van extra goedkope sponsoring doordat u 10 jaar lang € 343,70 als kosten kunt aftrekken in plaats van eenmalig € 2.500,-. Hierdoor kost de sponsoring u netto een stuk minder (uitgaande van 20% VPB slechts € 1.813,-)
De kosten voor het bord worden apart gefactureerd.

Voortgang:

25%
EUR 250,00 5 jaar
6,25 Annuïtair
14-01-2020 EUR 250,00
EUR 10.000,00 01-06-2020

Schenking Obligatie

De Schenking Obligatie is een vooruitbetaalde periodieke gift. Er is gekozen om dit toch in een obligatievorm te doen, doordat het geld direct beschikbaar is voor de club en dit fiscaal veel voordeel heeft voor u als deelnemer. 
De Schenking obligatie heeft een looptijd van 5 jaar en in wordt aangeboden in coupures van € 250,-. Omdat het een obligatie is, is er ook een rentevergoeding. De rente is 6,25% per jaar en de lening wordt jaarlijks annuïtair afgelost, maar deze annuïteit (€ 59,75) wordt jaarlijks door u kwijtgescholden en daarmee is het een periodieke gift. 

Door deze giften steunt u de club. De club heeft immers een 'gratis' lening. U betaalt uw periodieke gift als het ware 5 jaar vooruit, maar u profiteert ook van een fiscaal voordeel omdat u 5 jaar lang € 59,75 als periodieke gift kunt aftrekken. Hierdoor kost € 250,- schenken u netto een stuk minder, namelijk €139,- (uitgaande van 37,05%, belastingaftrekpercentage. Heeft u een hoger aftrekpercentage? Dan kost de schenking u netto nog wat minder.)

Voortgang:

2%