Over

Hoe is het begonnen?
Binnen T.C. Zwaanshoek waren er leden die zich al langere tijd afvroegen of wij, ook binnen onze vereniging, niet zouden moeten kijken naar padel. Een aantal onderzoekscommissies van T.C. Zwaanshoek hebben daarom in de zomer onderzoek gedaan naar padel. Vraagstelling was “Is Padel mogelijk in Zwaanshoek?”. Het antwoord is inmiddels bekend: een volmondig “ja”, dat inmiddels ook is bevestigd door de 55 aanwezige leden op de Bijzondere Ledenvergadering van 27 September jl.

Wat is padel?
Padel is de snelst groeiende sport in Nederland. Het is laagdrempelig en trekt een nieuwe, jongere doelgroep aan dan tennis.

Veel verenigingen die al een tijd geleden met padel zijn begonnen, zijn op dit moment bezig met een uitbreiding van hun padelbanen. Een sterke toename van het aantal leden en van de losse verhuur heeft hiervoor gezorgd.      

Wat betekent het voor T.C. Zwaanshoek?

Wij verwachten dat padel ook T.C. Zwaanshoek een positieve impuls gaat geven. Tijdens het onderzoek van de commissies is gebleken dat ook oudere tennisleden padel omarmen en nieuwe aanwas van padel leden te verwachten is. Daarnaast biedt losse verhuur in de eerste jaren de mogelijkheid om de exploitatie positief te houden. De bezettingsgraad van bestaande padel banen bij andere verenigingen voor verhuur aan niet-leden is op dit moment uitstekend.

Waarom 5 banen?

Uit de gevoerde gesprekken van de commissies is al snel gebleken dat het aanleggen van 2 of 3 banen op dit moment eigenlijk geen optie meer is. Wil je ook mee doen aan competities, toernooien organiseren en wil je ook nog trainingscapaciteit aan kunnen bieden, dan kom je al op minimaal 4 banen. Daarom is besloten om 5 padelbanen aan te leggen op 2 bestaande tennisbanen, waarmee we de ruimte van de 2 tennisbanen het meest efficiënt gebruiken en ruimte kunnen bieden aan de sterke groei van padel, die nog jaren door zal gaan.

Jullie financiële steun is belangrijk!

Om de toekomst van de T.C. Zwaanshoek zeker te stellen op langere termijn, zien wij padel als een belangrijke factor. Op korte termijn betekent dit echter wel een forse investering. Om die investering op verantwoorde wijze te kunnen doen en in de toekomst ook nog verder te kunnen blijven investeren in de vereniging, doen wij een beroep op leden, vrienden en sponsors van de vereniging. Wij hopen dat jullie ons willen steunen, door de vereniging in totaal 100.000 euro te lenen in de vorm van obligaties van elk 1.000 euro. Er zal een aantrekkelijke rente van 3% worden vergoed en uiterlijk in 10 jaar zal geheel worden afgelost.

Het reglement voor de obligatielening vind je hier.