Over

Reglementen obligatielening

Via onderstaande links kun je de verschillende reglementen van de obligatieleningen downloaden:

over het WIJKPALEIS

In het WIJKPALEIS gaat het over maken. Maken in de betekenis van ‘vervaardigen, creëren, fabriceren’ én over ‘het maken in het leven’. Het is een plek om van elkaar te leren door samen te maken en te ondernemen. Door de heel verschillende gebruikers is er volop ruimte voor bijzondere ontmoetingen en kruisbestuiving. 

Het WIJKPALEIS heeft een ‘dorpszaal’ die ruimte biedt voor ontmoeting, vier publieke productieplekken - van wijkkeuken tot maaklokaal, van textielatelier tot houtwerkplaats - waar samen kan worden gemaakt, er zijn 18 werkplaatsen voor professionele makers en het biedt onderdak aan de dependance van de RK Maria Basisschool, een echte wijkschool.

 

de organisatie

Het WIJKPALEIS is in 2015 ontstaan als organisch gegroeid bewonersinitiatief. Wat begon met veel ideeën, enthousiasme en vrijwillige inzet, maar zonder vastomlijnd plan is uitgegroeid tot een gezonde wijkonderneming. 

   

het werkbestuur en raad van toezicht

De stichting heeft een Raad van Toezicht en een werkbestuur. 

werkbestuur

Floris van Gennep, Marieke Hillen: "Wij zien onszelf als het 'werkbestuur' met onze hoofden in de wolken en onze voeten in de klei. Als mede-initiatiefnemers van Het Wijkpaleis vinden wij het belangrijk dat het bestuur niet op afstand bestuurt, maar betrokken is bij de dagelijkse gang van zaken." 

raad van toezicht 

Querien Velter - bewoner van Rotterdam-West, zelfstandig ondernemer:  “In onze strijd om het Wijkpaleis te behouden voor de wijk heb ik gezien hoe het Paleis dé plek voor bewoners is geworden om te ontmoeten. Het is daarom een eer om als lid van de raad van toezicht hier een bijdrage aan te mogen leveren.”

Isabel Awad - Universitair hoofddocent bij de afdeling media & communicatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam: "Mijn werk gaat deels over initiatieven zoals Het Wijkpaleis. Ik ben heel benieuwd hoe de praktijk van zo'n initiatief er uitziet, ik kom al vanaf het pop-up begin in Het Wijkpaleis en wil daar graag aan deelnemen en aan bijdragen." 

Karin van Barneveld - wijkbewoner, werkzaam als Facilitator of Transformation in de financiële sector: ”Het Wijkpaleis is een ontmoetingsplek van en voor iedereen in onze wijk. Hier bouwen we aan een sterke, diverse gemeenschap waar we delen we wat hebben en zoeken naar oplossingen voor wat beter kan in onze wijk. Ik zet mij in om het Wijkpaleis zo’n plek te laten zijn, voor nu en in de toekomst." 

Fatima Akbour - bewoner van Middelland: ”Ik me graag inzetten voor de wijk, als lid van de Raad van Toezicht van Het Wijkpaleis, denk ik veel voor de wijk te kunnen betekenen." 

Vincent Lo - bewoner van Middelland, met een achtergrond op het gebied van de ruimtelijke ordening: “Als RVT lid draag ik graag bij aan de ontwikkeling van Wijkpaleis - als werkplaats en ontmoetingspunt van Rotterdam West.” 

Victor Schaafsma - “Vanuit mijn professie als interim manager en vanuit mijn rol als consultant bij de KNHM (vrijwilliger) probeer ik het bestuur van het Wijkpaleis maximaal te ondersteunen en uit te dagen, zodat zij hun belangrijke werk kunnen uitvoeren.”

partners

Het WIJKPALEIS wordt mogelijk gemaakt door de inspanning van vele buurtbewoners en met financiële steun van Huize Middelland. Stichting DOEN, KNHM, VSB fonds, Oranjefonds, Job Durafonds, LSA Bewoners, CityLab010, VOOR en Mooi, Mooier, Middelland.

Het WIJKPALEIS is onderdeel van Huize Middelland (huizemiddelland.nl) en verschillende lokale en landelijke netwerken, zoals 010Kwadraat ( een netwerk van sociale ondernemingen in Rotterdam ) en de Wijk BV van LSA Bewoners.