Over

Reglementen Obligatieleningen

Reglement Clubliefde Obligatie

Reglement 0.0 Obligatie

Reglement Rendement Obligatie

Reglement Rabo Herfinanciering Obligatie

Over MHV

De Meppeler hockeyvereniging, kort gezegd MHV,  bestaat al sinds 1931. Sindsdien is landelijk en daarmee ook in Meppel, de populariteit van de sport hockey enorm gegroeid.  Hockey is inmiddels na voetbal de 2e sport van onze stad en wordt door 500 personen actief beoefend.

MHV is een club waar de familiecultuur belangrijk is ofwel: hockeyen in een veilig sportklimaat voor iedereen die graag wil hockeyen. We willen dit bereiken door samen te werken met andere sportverenigingen, scholen, de gemeente, kinderopvang en onze sponsoren en uiteraard de leden van de club.
 
Daarnaast trainen en coachen we op een sportieve en positieve wijze. Hierbij zal de nadruk liggen op de fysieke en mentale ontwikkeling van de spelers en geven ze zo goed mogelijk antwoord op vragen als: hoe ga je om met lastige situaties? Zelfredzaamheid van iedere speler is hierbij belangrijk.
 
De ontwikkeling van de individuele speler vinden wij belangrijk. In de jongste jeugd ligt de focus met name op het opleiden van onze spelers, hier leggen we de nadruk op het aanleren van de basistechniek, zoals bijvoorbeeld het aannemen en passen. Vanaf de elftallen spelen de selectieteams prestatiehockey. MHV ziet het verschil tussen breedte- en prestatiesport in de intensiteit en snelheid waarmee een kind deze vaardigheden aan kan leren c.q. waarop ze getraind kunnen worden. Sportiviteit en respect zijn onze speerpunten. We hebben hiervoor ons eigen project in het leven geroepen dat inmiddels ook door de KNHB omarmt wordt: Ik Moedig Aan.