EUR 1.000,00 5 jaar
5,00 Lineair
09-09-2019 EUR 7.000,00
EUR 150.000,00  

Clubliefde Obligatie


De Clubliefde is de beste optie voor de club en bedoelt voor mensen met een Rood-Zwart-HBS-hart. De Clubliefde Obligatie heeft een looptijd van 5 jaar en in wordt aangeboden in coupures van € 1.000,-. Er kan maximaal EUR 50.000 aan obligaties door één persoon of entiteit worden afgenomen. De rente is 5% per jaar en de lening wordt jaarlijks lineair afgelost. 

Bij de Clubliefde Obligatie steunt u de club door de lening te combineren met een fiscaal aftrekbare periodieke gift. Deze wordt in dat geval administratief verrekend met de betaling van rente en aflossing. U maakt niet echt rendement op de lening, maar u helpt de club wel aan een enorme besparing.
Indicatief voorbeeld (bij hoogste belastingschijf en rekening houdend met vermindering van aftrekpercentage over de komende jaren):
U verstrekt een lening van € 1.000,- en ontvangt in 5 jaar € 150,- aan rente. De lening wordt lineair afgelost. U steunt de vereniging aanvullend door een schenking te doen van € 200,- per jaar. Over 5 jaar is dat € 1.000,-. Vanwege de periodieke gift ontvangt u een fiscaal voordeel van € 400,- over de periode van 5 jaar. 
Na 5 jaar heeft u in totaal € 1.550,- aan rente, aflossing en fiscaal voordeel ontvangen. U heeft in diezelfde periode € 1.000,- geschonken aan de club en daardoor de club enorm geholpen en toch het grootste deel (ca. € 550,-) van het leningbedrag van € 1.000,- weer terug.
De club bespaart per obligatie meer dan € 910,-, terwijl het u maar ca. € 415,- euro kost. Door € 150.000 op deze wijze te financieren en niet tegen 2% rente bij de bank bespaart de vereniging een enorm bedrag (€ 136.500,-).
In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De genoemde bedragen en rentepercentages zijn voorbeelden. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de Belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Deze constructie is niet nieuw en wordt al veel toegepast. Wij organiseren die met ondersteuning van Obligatieplan.nl van SponsorVisie. Hierdoor kunnen we gebruik maken van dit mooie digitale platform. Hierdoor kunt u direct online inschrijven, maar heeft u ook tijdens de looptijd van de obligatielening via dit platform inzicht in uw lening. 

Voortgang:

4%
EUR 1.000,00 8 jaar
7,00 Annuïtair
09-09-2019 EUR 5.000,00
EUR 150.000,00  

Vedderveld Obligatie


De Vedderveld obligatie maakt het mogelijk de club te helpen aan een nieuw Vedderveld zonder dat het uzelf geld kost. De Vedderveld Obligatie heeft een looptijd van 8 jaar en in wordt aangeboden in coupures van € 1.000,-. Er kan maximaal EUR 50.000 aan obligaties door één persoon of entiteit worden afgenomen. De rente is 7% per jaar en de lening wordt jaarlijks annuïtair afgelost. 

Bij de Vedderveld Obligatie steunt u de club door de lening te combineren met een fiscaal aftrekbare periodieke gift. Deze wordt in dat geval administratief verrekend met de betaling van rente en aflossing. U maakt niet echt rendement op de lening, maar u helpt de club wel aan een enorme besparing.
Indicatief voorbeeld (bij belastingtarief 51,75% en rekening houdend met vermindering van aftrekpercentage over de komende jaren):
U verstrekt een lening van € 1.000,- en ontvangt in 8 jaar € 340,- aan rente. De lening wordt annuïtair afgelost. U steunt de vereniging aanvullend door een schenking te doen van € 70,- per jaar. Over 8 jaar is dat € 560,-. Vanwege de periodieke gift ontvangt u een fiscaal voordeel van € 218,- over de periode van 8 jaar. 
Na 8 jaar heeft u in totaal € 1.558,- aan rente, aflossing en fiscaal voordeel ontvangen. U heeft in diezelfde periode € 560,- geschonken aan de club en daardoor de club enorm geholpen en toch nagenoeg het gehele leningbedrag van € 1.000,- weer terug.
De club bespaart per obligatie meer dan € 312,-, terwijl het u niets kost. Door € 150.000 op deze wijze te financieren en niet tegen 2% rente bij de bank bespaart de vereniging een enorm bedrag (€ 46.850,-).
In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De genoemde bedragen en rentepercentages zijn voorbeelden. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de Belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Deze constructie is niet nieuw en wordt al veel toegepast. Wij organiseren die met ondersteuning van Obligatieplan.nl van SponsorVisie. Hierdoor kunnen we gebruik maken van dit mooie digitale platform. Hierdoor kunt u direct online inschrijven, maar heeft u ook tijdens de looptijd van de obligatielening via dit platform inzicht in uw lening. 

Voortgang:

3%