Over

Sporting Martinus wil een nieuw clubhuis bouwen! We willen dit op een verstandige manier het liefst zo gespreid mogelijk financieren. We doen dit onder meer door obligaties uit te geven in combinatie met een verplichte periodieke schenking en er zoveel mogelijk leden, hun familie en vrienden erbij te betrekken.
Wij maken daarvoor gebruik van de Obligatieplan-constructie via SponsorVisie, zoals deze al bij veel sportverenigingen succesvol is uitgevoerd. Door obligaties af te nemen in combinatie met een papieren schenking lenen de leden een bedrag aan Sporting Martinus tegen gunstige fiscale voorwaarden. Je bepaalt zelf het aantal obligaties dat je wilt afnemen. Iedereen kan zo naar eigen vermogen meedoen aan het realiseren van het nieuwe clubhuis. 
Je ontvangt over de lening een vooraf te bepalen rendement in combinatie met een verplichte papieren schenking. Daarvoor is een flexibel schenkingsplan opgesteld, waarmee je je eigen uiteindelijke rendement bepaalt van 0% tot 2,94%. Wie dat wil kan het bedrag dus ook zonder rendement aan de club lenen. Hoe lager je jouw eigen rendement stelt des te meer de club met jouw lening geholpen is.

Deze Sporting Martinus Club Obligatie zorgt er voor, dat én de club én jij zelf een leningsvoordeel hebben. Je hebt in 10 aflostermijnen binnen 10 jaar tijd jouw inleg weer terug en profiteert van de bijbehorende fiscale vergoeding. 

Met deze obligaties voorkomen we dat de club een te grote banklening moet aangaan én profiteren we samen optimaal van de gunstige fiscale mogelijkheden. De obligatielening zal geheel ten goede komen aan de realisatie van de nieuwe kantine- en kleedkameraccommodatie.

De belangrijkste kenmerken van het Sporting Martinus Obligatieplan:

  1. Je neemt eenmalig een of meerder obligaties van nominaal Euro 1000,= per obligatie af.
  2. De looptijd van de obligatie is 10 jaar en de couponrente bedraagt 8%.
  3. Je ontvangt een jaarlijks een gelijk bedrag aan couponrente plus aflossing (annuïteit). Deze annuïteit is vastgesteld op € 149,03 per jaar per obligatie.
  4. Je schenkt jaarlijks op papier een vast bedrag aan de vereniging. Dit is een periodieke schenking en deze is aftrekbaar van jouw belastbaar inkomen.
  5. De jaarlijkse papieren schenking wordt verrekend met de annuïteit, zodat er slechts 1 kasstroom per jaar plaatsvindt, namelijk van Sporting Martinus aan jou als obligatiehouder. 
  6. Je bepaalt zelf de hoogte van jouw papieren schenking vanaf minimaal € 49,03. Bij een jaarlijkse papieren schenking van € 50 per jaar bedraagt het gemiddeld rendement maximaal netto 2,94% per jaar. Bij een jaarlijkse papieren schenking van € 79,95 per jaar bedraagt het gemiddeld rendement netto 0% per jaar, waarmee Sporting Martinus natuurlijk relatief nog meer enorm geholpen is. Nog meer periodiek schenken kan ook. Dat graag even in overleg.
  7. Aan het einde van de looptijd is jouw lening volledig terugbetaald.
  8. Met je aanmelding geef je de verplichtingsintentie aan om in de toekomst 1 of een meervoud obligaties af te nemen. 
  9. Als de bouw daadwerkelijk in opdracht gegeven is, onderteken je een obligatie-overeenkomst en 2 overeenkomsten voor de periodieke gift, in totaal 3 formulieren. Die wil de club graag zo spoedig mogelijk ondertekend terug ontvangen. Hiermee kan de club aan derden (als de bank) daadwerkelijk aantonen hoeveel waarde er opgehaald is.
  10. De obligatielening hoeft pas te worden betaald als de sloop/bouw wordt gestart; we verwachten dit op zijn vroegst in augustus 2021. Vlak vooraf dit moment gaat de lening officieel in en zal de club je verzoeken het obligatiebedrag daadwerkelijk over te maken.Memorandum Sporting Martinus ClubObligatie